Vi gör design levande

Rendervision erbjuer er dynamiska och professionellt producerade bilder i interaktiva miljöer.

Kärnan i vår affärsmodell  är byggt kring bilderna vi producerar. Vi skapar bilder som väcker positiva känslor. Med dessa bilder tar vi vår design längre och ger dem en ytterligare dimension med animering och interaktiva lösningar.

Läs mer [..]

Kunskapsbas

  1. HTML 5 / PHP / MySQL / XML – Website design, with coding
  2. Adobe Flash / FLEX
  3. JAVA
  4. Microsoft .Net
  5. 3D web environments
  6. Programming
  7. Augmented reality

Läs mer [..]

Hur vi arbetar

Basen för vår produktion är vår unika produktionsmiljö.
Vi använder en mängd olika verktyg för att producera våra bilder. Dessa ger oss fördelar när det gäller att visualisera kundens behov eller skapa de applikationer som våra kunder behöver för att marknadsföra sina objekt/projekt.

Läs mer [..]

Ett urval av våra kunder

Wallenstam
Egnahemsbolaget
NCC
Skanska
ABB
Svensk Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar
Mäklarhuset
HSB

Läs mer [..]

3D visualisering

Kort beskrivning av 3D-Visualisering
3D-Visualisering är en process som innehåller flera arbetssteg. Nedan kommer vi att förklara de steg som vi vanligtvis går igenom för att producera vårt material.

Läs mer [..]

3D ordlista

  • 3D modell – 3D modell av det objekt som skall visualiseras. Ex: hus, byggnad, produkt eller detalj. Kallas även: 3D geometri, 3D fil, 3D objekt. ​
  • 3D koordinater – ​Ett objekts position anges med positiva eller negativa X, Y Z koordinater.
  • 3D modellering – I denna process byggs modellen upp av polygoner.

Läs mer [..]