3D ordlista

Förklaring av våra vanligaste 3D termer.

3D modell – 3D modell av det objekt som skall visualiseras. Ex: hus, byggnad, produkt eller detalj. Kallas även: 3D geometri, 3D fil, 3D objekt. ​
3D koordinater – ​Ett objekts position anges med positiva eller negativa X, Y Z koordinater.
3D modellering – I denna process byggs modellen upp av polygoner.
​Flersidiga geometriska former, en 3D modells byggstenar, flera polygoner sätts ihop till ett rutnät som bildar en modell.​
Extrudera – Teknik där man ”drar ut” en 2D ritning till en 3D ritning.​
Booleansk operation – Teknik där man adderar eller drar ifrån geometri från en modell till en annan för att skapa en önskad form.
​3D material – ​En färg eller bild i flera lager som läggs på 3d modellen för att simulera ett material från den verkliga världen. Kallas även: 3D textur.​
3D texturering – ​Att lägga en yta på en 3D modell.​
​3D Scen – ​Efter modellering och texturering sätts modellen in i ett sammanhang med andra 3D modeller. Den virtuella värld man bygger upp kallas för en 3D Scen. Kallas även: Virtuell värld.
​3D vy – Beskriver det håll man ser 3D Scenen från, vanligtvis: Framifrån, bakifrån, höger, vänster och topp vy.
Ljussättning – Att belysa 3D Scenen och objekten med olika ljus typer.
​​Spotlight – ​En av många ljustyper som används för att belysa 3D Scenen.​
IES lijus – ​Realistiska ljus ”profiler” från lampor i den verkliga världen. Detta gör att en lampa lyser på samma sätt i 3D miljön.
​Kamera – I den virtuella världen används kameror på samma sätt som i en tv studio eller film scen.​
Kamera vy – Det håll kameran tittar åt. Detta motsvarar vyn för den slutliga bilden.​
Kamera vinkel – Som vid fotografering talar vi om – normal, – tele och vidvinkel.
​Skärpedjup – Fototerm som definierar hur djupt i Z led (se 3D koordinater) fokus skall ligga från ett värde till ett annat. Det man tittar på skall vara i fokus, inget annat. Skapar ofta en mycket realistisk effekt för interiörbilder.
Rendering – Termen betyder ”att bygga upp en bild”. Detta är det sista steget i 3D visualiserings processen. Då läggs alla inställningar och värden in och en 3D bild beräknas fram av datorn.

Vi producerar

 • 3D Design och animering
 • Webb design med interaktivt innehåll
 • Webb applikationer för affärssystem.
 • Real-tids applikationer med 3D design
 • Applikationer för webb
 • Appar för smartphones
 • Time management System
 • Content management System
 • Filmproduktion
 • Industridesign
 • Augmented Reality applikationer