3D visualisering

Kort beskrivning av 3D-Visualisering
3D-Visualisering är en process som innehåller flera arbetssteg. Nedan kommer vi att förklara de steg som vi vanligtvis går igenom för att producera vårt material.

Modellering
​Modellering görs utifrån ritningar och projektbeskrivnings dokumentationen som innehåller detaljerad information om ett projekts utformning.
Modelleringen görs genom flertalet 3D tekniker där man bland annat extruderar 2D ritningar till 3D modeller. Att 3D-Visalisera är nära verklig byggnation, då vi måste skapa varje liten detalj av ett projekt.

Riggningsfas
Material, ljussättning och Kameravinklar
​När basmodellen är klar, börjar vi med den så kallade riggningen. Vi lägger då på material eller texturer, som det också heter, på modellen.
Ljussättningen görs på samma sätt som i en foto eller tv- studio, vi har tillgång till samma verktyg för att skapa ett ljus som både är stämningsfullt och realistiskt.
Efter ljuset börjar vi arbeta med kameravinklar enligt Era önskemål för att skapa optimal vy till testrenderingen som Ni får som första referens till hur projektet fortskrider.

Rendering
Termen: Rendering innebär att man sammanför alla projektets delar in i en slutlig bild. Man kan säga att ordet rendera betyder: att bygga upp en bild. Det är i detta stadium som den faktiska bilden genereras.

Vi producerar

 • 3D Design och animering
 • Webb design med interaktivt innehåll
 • Webb applikationer för affärssystem.
 • Real-tids applikationer med 3D design
 • Applikationer för webb
 • Appar för smartphones
 • Time management System
 • Content management System
 • Filmproduktion
 • Industridesign
 • Augmented Reality applikationer