3D bilder

Våra 3D bilder ger extra realism till våra marknadsföringsverktyg. Bilderna vi producerar är vackra och realistiska. Ni får bilder som gör att Ni står ut och som ger Er uppmärksamhet. Våra bilder hjälper Er att sälja snabbare och bygger Ert varumärke.

Vi hjälper våra kunder att skapa material; – som hjälper dem att vinna upphandingar, – för designprocessen och material för att lättare få godkända projekt i t.ex. stadsbyggnadskontor, – till marknadsföring och försäljning.

Våra 3D bilder används också av inredningsdesigners, arkitekter, konstruktörer och produktutvecklare.

Arkitekturbilder – 3D interiörer

3D interiörer visualiserar insidan av byggnader. Bilderna baseras på planskisser som vi noggrant följer för att placera väggar och andra detaljer.  Våra bilder detaljrika och  blir en en realistisk representation av en olika typer av boende.

I tillägg till de fasta materialen använder vi modern design på inredning och kompletterar med avancerad ljussättning.

Resultatet blir extremt levande bilder som kan vara svåra att skilja från verkligheten.

Arkitekturbilder – 3D Exterior

Våra 3D exteriörbilder används flitigt i både i kommersiella applikationer för industri som i fastighetsbranschen. Våra kunder får i våra bilder vackra och noggranna representationer av sina produkter. För fastighetsbranschen producerar vi exteriörbilderna med full miljö och med virtuella scener för tillverkande industri.

3D Planskisser

Våra 3D planskisser ger våra kunder en noggrann representation av deras lägenhet, – hus eller byggnad. Med dessa bilder får man en komplett vy från olika vinklar, – inte bara topp vyn.  Detta ger perspektiv och en bättre förståelse för layout och design.

3D bildtyper

  • 3D exteriörer
  • 3D interiörer
  • 3D områden
  • 3D planskisser
  • 3D fotomontage