Hemsidor

Vi producerar med wordpress som underliggande plattform. Vi bygger även; hemsidor, tilläggsprogram och funktioner för samtliga plattformar.

Vi gör hemsidor med alla moderna funktioner Ni förväntar Er.

Tilläggsprogram

För fastihgetsmarknaden har vi utvecklat flera verktyg som kan änvändas som tilläggsprogram för befintliga hemsidor. Dessa verktyg integrerar vi hemsidor vi producerar själva.

Några av våra tilläggsprogram:

  • Bokningsapplikationer
  • Planskiss – moduler
  • Interaktiva 3D verktyg

Våra hemsidor:

  • Är producerade i HTML5
  • Är Responsiva = en sida för samtliga plattformar, – PC, Mobil & Läsplattor (paddor).
  • Är kompatibla med de senaste veresionerna av: Edge, Firefox, Safari, Opera, Chrome
  • E-handel: Vi stöder WooCommerce och andra system
  • CMS: WordPress – Versioner: WordPress 4.8 och senare versioner
  • Tilläggsprogram och specialkod skrivs vanligtvis i: PHP, CSS, JS
  • Stödjer: Widgets (tilläggsprogram)